Настройка на рутер Mercusys MW305R

Ако вашия интернет доставчик използва Static IP за достъп до интернет трябва да се свържете с него за да получите необходимите данни, които трябва да въведете в настройките на рутера.

Стъпка 1: Свързване към  Вашия „MERCUSYS” рутер

Вариант А:  включете кабела на вашия интернет доставчик във WAN порта на рутера, а с кабела включен в комплекта свържете Вашия компютър към  някой от 4-те LAN порта на рутера

Вариант Б: включете кабела на вашия интернет доставчик във WAN порта на рутера , след което достъпете по безжичен път Вашия рутер.

Стъпка 2:  За да достъпите  интерфейса на устройство „Mercusys”  е нужно да отворите интернет браузъра , където да  впишете ръчно адрес 192.168.1.1 и да потвърдите с бутон „Enter“ от клавиатурата. Въведете парола с осем букви и/или цифри в посочените полета.

След като достъпите административния панел на вашия рутер 
натиснете  Advanced - >  Network – > WAN settings
На опцията Connection Type изберете Static IP
В Полетата Static IP, NetMask, Default Gateway , DNS1 , DNS2 трябва да попълните данните предоставени от вашия Интернет доставчик.

Настройване на Wi-Fi потребителско име и парола

Всеки рутер има име на фирма по подразбиране SSID с незащитена wifi мрежа. Винаги променяйте паролата и името на wifi, преди да го използвате във вашата мрежа, за да избегнете неоторизиран достъп.


 

1. Отидете на Advanced - > Wireless - >  Host Network

2. На SSID - въведете името на мрежата за гости 

3. В полето Password - въведете паролата за достъп до мрежата 

4. Channel - изберете автоматичен режим, ако използвате само един рутер или изберете канала според правилата на телекомуникациите.

5. Mode - 11bgn mixed.

6. Channel Width - изберете Auto.
След приключване на настройките на рутера натиснете SAVE