Стъпки за настройка на рутер TP – Link

1. Рутера се закача към персоналния компютър (ПК) с lan -кабел или безжично.

 2. В началната страница на менюто на всеки рутер се влиза през браузър (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox и др.).

3. Нужна е информация, какъв точно е Default Gateway , който е взел персоналния компютър. В случая 192.168.0.1 Ако има съмнения се проверява Default Gateway от Status на мрежовата карта.

4. Този IP адрес трябва да се напише в лентата на браузъра, за да се отвори страница с менюто на рутера, като стандартен адрес на коя да е страница.

5. Изисква се потребителско име : admin и парола: admin , за достъп до менюто на рутера.

     6. В ляво е менюто на рутера ; в средата е работната среда, в която се нанасят           промени по настройките; в дясно се обяснява значението на всяка                           посочена функция.

 

     7. Минималните настройките, които трябва да се променят са настрйките на             WAN порта и настройките на безжичната свързаност. Съответно на опция               Network с подменю WAN, опция Wireless с подменю Wireless Settings и                   опция Wireless Security.

 

 

 

 

      8. Ползването на услугата интернет в мрежата на BurgasNet  предоставя                    статичен IP адрес. За да се настрои правилно рутера, в съответствие с                    предлаганата услуга се избира от менюто на рутера – в ляво Network ,                    последван от избор на подменю WAN . В работната среда се отбелязва                    опция Static IP и задължително се попълват данните предоставени от                      доставчика. Натиска бутон Save , по – долу в същата среда.

 

 

 

      9. За да се смени името на рутера, от менюто му се избира опция Wireless и                подменю Wireless Settings . В работната среда , в полето след SSID1 се                    изписва името , с което ще се търси, като безжична мрежа с лаптоп/                        смартфон. Добавят се отметки на опции Enable Wireless Router Radio и                    Enable SSID Brpadcast. Задължително настройките се запаметяват с бутон              Save.

 

 

 

      10. За да влязат в сила промените, менюто предлага, да се рестартира                           устройството. Всеки път, когато менюто поиска рестарт е желателно той                 да се направи. Рестарта подсигурява успешното прилагане на промените.

       11. Парола на безжичната мрежа се задава , като от менюто на рутера се                     избита опция

             Wireless и подменю Wireless Security . В работната среда се поставя                         отметка пред

             WPA-PSK/WPA2-PSK . Избира се Version : WPA2-PSK , настройка                                 Encryption се оставя Automatic. В полето PSK Password се въвежда                           желана парола / в случая , като пример е зададена 070019933 /. В                           полето  след настройка Group Key Update Period - период на обновяване                 на паролата , трябва да се въведе минимум 30, ако се остави 0 , то тя не

             се обновява. Задължително се запазват настройките с бутон Save.

 

         12. Рестарт на рутера.

 

         13. Изчаква се няколко секунди за откриване и разпознаване на мрежата.

 

          При желание за посещение за настройка на рутер от техническо лице –                  служител на BurgasNet, можете да се свържете с нас на телефон                              056/836 399 и 0878 836 399 или подаване на заявка в офиса на фирмата.