Плащане на сметка

 

Уважаеми абонати, Вие може да заплатите вашата сметка за предлаганите от нас услуги по някой от следните начини:

 

  1. В офиса на Бургаснет на следния адрес:

 

 

1.1) ж.к.Възраждане ул.Македония 55 партер

 

 

  1. По банков път:

 

 

Сметка № BG70 UNCR 7630 1076 9589 40 Банков код: UNCRBGSF

Уникредит Булбанк Бургас

 

На основание за плащане: Интернет услуга за месец и абонаментен номер или точен адрес, Вашето ЕГН и трите имена За: Бургаснет ООД-Бургас

 

При плащане на таксите по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумата по сметката

 

  1. Чрез Epay:

 

След като сте влезли във Вашият профил в epay.bg, трябва да се придвижите до поле Преводи в горната част на екрана и да изберете банкови преводи към физически лица или фирми и да попълните необходимата информация следвайки даденият пример.