Въпроси свързани с рутери

Какво е рутер

Най-просто казано рутер или още наричан маршрутизатор е устройство, чрез което си комуникират две различни мрежи. Необходимо устройство при ползването едновременно на няколко компютъра в интернет.

 Кой рутер е подходящ за моят дом/офис?

Избора на рутер зависим от площа на вашият дом/офис.Ако желаете да покриете две или три стай една до друга е желателно да изберете рутер с разширен обхват. Ако желаете да покриете една до две стай изберете рутер със стандартен обхват. За повече информация моля обърнете се към нашата поддръжка.

Мога ли да ползвам Вашите услуги, чрез хардуерен рутер, wireless рутер и т.н?

Да. Можете да ползвате всеки рутер , който не е предвиден за DSL услуги.