choose-isp.jpg

 БУРГАСНЕТ е компания обединила в себе си доказани специалисти и

професионалисти от всички области на комуникациите. Нашата експертиза покрива

пълния спектър от услуги, необходими за изграждането и осигуряването на надеждна

среда за комуникация на една компания. Благодарение на изградени стратегически

партньорства с ключови компании от ИТ сферата, телекомуникациите и доставчици

на оборудване ние можем да реализираме цялостни комуникационни решения.

  • Метро свързаност между офиси/сгради, намиращи се в произволни точки в града/страната.

  • Достъп до Интернет с гарантиран капацитет от и към Интернет, базиран на свързаността на нашите партньори.

  • Предлаганият капацитет е с най-високо качество – минимални времезакъснениякъм основните Интернет хостове и изключително подходящ както за видеоконферентни връзки, така и за телефонни комуникации през Интернет.

  • Достъп до Интернет с неограничен месечен трафик.

  • Системна Поддръжка.

  • Статични реални IP адреси.

  • Възможност за предоставяне на услугата с BGP сесиси.